ระบบรับสมัคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2565